שיעורים מיוחדים

הנני מקיימת סדנאות לפי ביקוש התלמידים.
לעיתים מתקיים שיעור 'הורים ילדים'.
שיעורים פרטיים ניתנים לתלמידים שאינם יכולים להשתלב בקבוצה וכן לתלמידים הלוקים בבעיות נשימה.